Odwiedziny przedszkolaków

14 maja naszą remizę odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego z Wierzbanowej. Po za tradycyjną prezentacją posiadanych przez naszą jednostkę samochodów oraz sprzętu, przygotowaliśmy dla dzieci, krótkie zajęcia edukacyjne.

Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną, utrwaliły numery alarmowe, wzbogaciły wiedzę na temat pracy strażaka a także z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie odwiedzin, każdy chętny mógł spróbować swoich sił w laniu wodą z węża strażackiego a także przymierzyć hełm strażacki. Obie atrakcje jak co roku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

W ramach podziękowań otrzymaliśmy laurkę oraz życzenia z okazji obchodzonego w maju Dnia Strażaka.

Działania edukacyjne przeprowadzono w ramach programu grantowego „Ochotnicy naszej gminy” edycja III 2024, dofinansowanego przez Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.