Historia OSP Wierzbanowa

Ochotnicza Straż Pożarna

w Wierzbanowej

Została założona 11 czerwca 1967 roku. Na zebraniu założycielskim obecnych było 23 ówczesnych mieszkańców Wierzbanowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów ustalono skład zarządu i komisji rewizyjnej.

ZARZĄD:
Prezes – Tadeusz Chobrzyński
Naczelnik – Władysław Bednarz
Zastępca Naczelnika – Marcin Murzyn
Sekretarz – Józef Bogacz
Skarbnik – Aleksander Ciślik
Gospodarz – Antoni Pala
Członek Zarządu – Jan Muta

KOMISJA REWIZYJNA:
Jan Konieczny
Jan Hanula
Władysław Poradzisz

W pierwszych latach działalności druhowie postawili obok szkoły, drewnianą komórkę obitą papą jako tymczasowe pomieszczenie do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego który otrzymali od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Była to motopompa i 120 metrów bieżących wężów tłocznych. W niedługim czasie strażacy ukończyli szkolenia z obsługi przydzielonego im sprzętu.

Za priorytetowe zadania na przyszłość druhowie uznali zakupienie działki pod budowę remizy i znalezienie środków pieniężnych, które były by do dyspozycji nowo założonej jednostki. W 1976 roku druhowie rozpoczęli realizację przedsięwzięcia jakim było postawienie budynku remizy strażackiej. Działkę pod budowę za niewielką kwotę kupiono od pana Marcina Dominika. Według pierwszych planów strażnica miała być budynkiem jednokondygnacyjnym. W trakcie prac budowlanych podjęto decyzję o dalszej rozbudowie. Wszystkie prace wykonywane były w ramach czynu społecznego przez ówczesnych strażaków. Finansowanie przedsięwzięcia przez władze Gminy, wspierane było przez działalność straży, która organizowała zabawy taneczne a uzyskany dochód przeznaczony był na budowę remizy.

Prace przy budowie remizy zakończyły się w 1988 roku. Wtedy też odbyło się poświęcenie nowego budynku. Kolejnym ważnym dla jednostki wydarzeniem było przekazanie pierwszego sztandaru, który ufundowali mieszkańcy Wierzbanowej. Uroczyste przekazanie nastąpiło w maju 1989 roku. Podczas wręczania sztandaru miało miejsce także ślubowanie nowo powstałej  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ostatnią rzeczą jaką brakowało ówczesnym strażakom był samochód pożarniczy. Do tej pory w razie pożaru motopompy, węże, prądownice były przewożone na wozach ciągniętych przez konie lub traktor.  Dzięki zaangażowaniu druhów Stanisława Rokosza i Jana Zająca w niedługim czasie straż otrzymała lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk.

Kolejne lata działalności to pozyskiwanie nowych członków, systematyczne szkolenia oraz starania o pozyskiwanie nowego sprzętu. W 2003 roku dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Gminy w Wiśniowej do remizy zostały dobudowane sanitariaty – na parterze i na I piętrze. Budynek remizy zyskał także nową elewację. W 2006 roku rozpoczęły się prace przy budowie nowego parkingu, które zostały zakończone rok później. Na nowo powstałym parkingu 2 września 2007 roku została zorganizowana uroczystość czterdziestolecia istnienia OSP .

Rok 2009 zapisał się w dziejach OSP jako jeden z lepszych. Zakończone zostały prace związane z odnowieniem kuchni i Sali balowej –  pomieszczenia zyskały nowy, świeży wygląd.  Do straży zapisało się dwudziestu nowych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy w niedługim czasie odnieśli sukcesy na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych. 

W 2012 roku zorganizowaliśmy uroczystość poświęcenia lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Ford Transit, który został przekazany dla naszej jednostki od Komendy Wojewódzkiej Policji.  Przystosowanie samochodu na nasze potrzeby zostało wykonane przez strażaków. Podczas tej uroczystości został także poświęcony nowy sprzęt, m.in. motopompa pływająca, agregat prądotwórczy oraz motopompa szlamowa, która została w znacznej części ufundowana przez druhów: Stanisława Murzyna, Stanisława Rokosza, Jerzego Mutę oraz Andrzeja Rokosza.

W 2010 roku zrodził się pomysł rozbudowy remizy. W planach jest także nowy parking przy drodze wojewódzkiej.  Prace przy modernizacji remizy rozpoczęły się w 2014 roku i trwają do dziś. Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe.