Nowy pojazd i przyczepa w jednostce

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej informuje o zrealizowaniu zadania pn: “Zakup pojazdu typu QUAD wraz z przyczepą transportową dla OSP Wierzbnowa” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Koszt całkowity: 133 000,00 zł

Koszt kwalifikowany: 113 000,00 zł

Kwota dotacji WFOŚiGW: 52 566,57 zł

Kwota dotacji Fundacja ORLEN: 50 000,00 zł

Kwota dotacji Gmina Wiśniowa: 25 000,00 zł

Środki własne : 5433,43 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie