Nowe umundurowanie bojowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej informuje o zrealizowaniu zadania pn: “Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej w środki ochrony indywidualnej strażaka” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 23 556,00 zł

Kwota dotacji: 8683,68 zł

Środki własne (w tym dotacja z Gmina Wiśniowa): 14 872,32 zł

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw

https://www.wfos.krakow.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie