Staut OSP Wierzbanowa

Nowy tekst statutu

uchwalony na Walnym Zebraniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzbanowej w dniu 30.01.2021r.