Nowe wyposażenie w naszej jednostce

Realizujemy zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej”.

Koszt kwalifikowany zadania: 50 000,00 zł

Kwota dotacji: 22 666,00 zł

Środki własne (w tym dotacja z Gmina Wiśniowa): 27 334,00 zł

https://wfos.krakow.pl/

https://nfosigw.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej