55 lat OSP Wierzbanowa

W dniu 2 lipca 2022r. w odbyła się uroczystość 55 – lecia naszej jednostki oraz przekazania nowego sztandaru.

O godzinie 15:00 została odprawiona Msza Święta polowa, którą koncelebrowali:

– ks. Jacek Budzoń – Proboszcz Parafii Wiśniowa,

– ks. Piotr Pietruszka – Wikariusz Parafii Wiśniowa

Po mszy z udziałem zaproszonych gości oraz Pocztów Sztandarowych zaprzyjaźnionych jednostek OSP nastąpił uroczysty apel, który rozpoczął się złożeniem meldunku Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach druhowi Waldemarowi Pachoniowi przez dowódcę uroczystości druha Mariusza Masełko. Następnie dokonano przeglądu pododdziałów oraz podniesienia flagi państwowej na maszt.

Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Naczelnik OSP w Wierzbanowej druh Piotr Malec.

W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste pożegnanie starego sztandaru ufundowanego naszej jednostce w 1989 roku oraz uroczyste przekazanie nowego, poprzedzone wbijaniem pamiątkowych gości przez zaproszonych gości oraz poświęceniem przez księdza Jacka Budzonia.

Następnie zasłużonym druhom zostały wręczone medale:

1) Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

– Murzyn Tomasz syn Stanisława,

– Kowalczyk Karol syn Wiesława

2) Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej odznaczeni zostali:

– Hebda Jan

– Rokosz Stanisław

– Pawlik Stanisław

Po wręczeniu odznaczeń, głos zabrali zaproszeni goście.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku oraz odprowadzeniem pododdziałów strażackich.

Po zakończeniu uroczystości miał miejsce także występ dzieci z Przedszkola z Wierzbanowej. Ponadto dla wszystkich mieszkańców i przybyłych gości został przygotowany poczęstunek.

W wydarzeniu wzięło udział łącznie 304 osoby!

Za pomoc w organizacji uroczystości serdecznie dziękujemy Paniom z Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbanowej. Wydarzenie nie mogło by się odbyć gdyby nie wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach w ramach tzw. małych grantów.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Małopolska

Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki