Zdarzenie nr 2/2021

06.03.2021 – 04:36
Wierzbanowa – Powalone drzewo na jezdni DW 964 
Siły i Środki:
OSP Wierzbanowa – GBA Mercedes
OSP Wiśniowa – SLRWys Land Rover