Zdarzenie nr 3/2021

06.03.2021 – 16:20
Wierzbanowa – Dezynfekcja przystanków i placu zabaw
Siły i Środki:
OSP Wierzbanowa – GBA Mercedes