Przekaż 1% dla OSP Wierzbanowa

W tym roku masz możliwość po raz kolejny wsparcia naszej jednostki podczas rozliczenia podatkowego.

Nr KRS: 0000116212

Cel szczegółowy: OSP WIERZBANOWA, WIERZBANOWA 138, 32-412 WIŚNIOWA, woj. małopolskie

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy przekazali naszej jednostce środki w ramach 1% podatku dochodowego za rok 2019. Za kwotę niespełna tysiąca złotych zakupiliśmy:

– bosak składany,

– tłumica rozsuwana – 2szt.

– widły – 3szt.

DZIĘKUJEMY ?