czwartek, 31 styczeń 2019 11:46

Walne zebranie sprawozdawcze 2019

W sobotę 26 stycznia 2019 roku w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.

 

Na wstępie Naczelnik OSP – Jerzy Muta przywitał zaproszonych gości: 

- Wicewojewodę Małopolski – Zbigniewa Starzca,

- Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach – mł. bryg. Wojciecha Murzyna,

- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Jana Podmokłego

- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Ryszarda Dudzika

- Komendanta Gminnego OSP – Jana Świerszcza

- Wójta Gminy Wiśniowa – Bogumiła Pawlaka, 

- Pracownika UG Wiśniowa, odpowiedzialnego za OSP – Michała Kusa,

Następnie przybyłym na zebranie druhom i zaproszonym gościom zostało przedstawione w sprawozdanie z działalności za rok 2018. Kolejnymi punktami zebrania były sprawozdania: finansowe i komisji rewizyjnej oraz plan działalności na rok bieżący. W trakcie dyskusji zostały poruszone tematy m.in. dalszych prac wykończeniowych w remizie oraz zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 
Na koniec zebrania zasłużonym Druhom zostały wręczone odznaczenia w tym państwowe, które w imieniu Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy wręczył Wicewojewoda Małopolski Pan Zbigniew Starzec.

Czytany 1192 razy