wtorek, 30 styczeń 2018 17:09

Walne zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 28 stycznia 2018 roku w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.

Na wstępie Naczelnik OSP – Jerzy Muta przywitał zaproszonych gości: 
- Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach – mł. bryg. Wojciecha Murzyna,
- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Ryszarda Dudzika
- Komendanta Gminnego OSP – Jana Świerszcza
- Wójta Gminy Wiśniowa – Wiesława Stalmacha, 
- Przewodniczącą Rady Gminy Wiśniowa – Dorotę Rokosz, 
Następnie przybyłym na zebranie druhom i zaproszonym gościom zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie za rok 2017. Kolejnymi punktami zebrania były sprawozdania: finansowe i komisji rewizyjnej oraz plan działalności na rok bieżący. W trakcie dyskusji zostały poruszone tematy m.in. prac wykończeniowych w remizie (wylewki, zakup bramy garażowej, zakup pieca centralnego ogrzewania oraz ocieplenie poddasza), rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 50 lecia OSP które odbędzie się we wrześniu bieżącego roku oraz zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Na koniec uchwałą numer 3, walne zebranie członków OSP nadało godność członka honorowego następującym druhom:
- Konieczny Józef s.Józefa,
- Bogacz Józef s.Marcina,
- Zając Stanisław s.Stanisława,
- Dominik Stanisław s.Władysława
- Zając Jan s.Stanisława
- Knapik Zygmunt s.Ignacego

Czytany 1334 razy